ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

ข้าพระพุทธเจ้า คณะครู นักเรียน บุคลากร โรงเรียนสวีวิทยา

เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนสวีวิทยา